Veranderende werkprocessen door robotisering geen prioriteit HR

Technologische ontwikkelingen, zoals automatisering en robotisering, hebben verstrekkende gevolgen voor werkprocessen en de arbeidsmarkt. Functies verdwijnen, nieuwe functies verschijnen en personeel heeft andere vaardigheden nodig. Toch staat het thema Robotisering slechts op de 21e plaats van de HR-prioriteitenlijst. Dat is een van de uitkomsten van HR Trends 2018-2019, het grootste onderzoek onder HR-professionals dat Berenschot uitvoert in samenwerking met Performa en Talentsoft.

Gevolgen robotisering nu al sterk voelbaar
Maar liefst 90% van de HR-professionals merkt nu al de gevolgen van robotisering. In 40% van de gevallen zijn de veranderingen vanwege technologische ontwikkelingen zelfs groot tot zeer groot. Zo leidt robotisering in 41% van de gevallen direct tot het verdwijnen van functies. Bijna drie kwart van de functies verandert inhoudelijk en een derde van de ondervraagde HR-professionals merkt op dat door robotisering nieuwe functies ontstaan.

‘Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op personeel. In 41% van de organisaties verdwijnen functies. En in 71% van de organisaties verandert het takenpakket van werknemers’

Impact robotisering op personeel onduidelijk voor HR
Toch weet slechts 18% van de deelnemers aan het onderzoek wat robotisering concreet betekent voor het personeel, wat de mogelijke impact is op de bezetting, competenties, werving, scholingsbehoefte en de werkprocessen. Voor 80% van de HR-professionals is de impact van robotisering niet (voldoende) duidelijk.

Het lijkt alsof HR zich bij dit onderwerp in een spagaat bevindt: de impact wordt onderkend, maar toch wil of kan men er geen prioriteit aan toekennen. “Uit onze salarisonderzoeken blijkt dat ook medewerkers zich terdege bewust zijn van de impact van verdergaande digitalisering en robotisering”, aldus Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek. “Zij maken zich zorgen over kunnen bijblijven qua kennis en kunde. Tegelijkertijd zijn ze teleurgesteld over de geringe ondersteuning die ze vanuit de organisatie krijgen qua advies en faciliteiten.”

Robotisering in industriële sector meer top of mind
Alleen in de sector Industrie en Nijverheid is sprake van enige urgentie onder HR als het over de gevolgen van robotisering en automatisering gaat. Daar stijgt het thema in 2019 naar een 12e plaats, terwijl het bij de overige sectoren rond de 20e plaats blijft steken.

Over HR Trends

Binnen het onderzoek HR Trends zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Ruim 900 HR-verantwoordelijken namen deel aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het jaarlijkse HR Trendcongres.

Klik hier voor de onderliggende factsheet.

Performa is een onafhankelijke uitgeverij, gespecialiseerd in de domeinen personeel & organisatie (HR) en medezeggenschap (OR), in de vorm van hoogwaardige publicaties als onderzoeken, managementboeken, online platforms en digitale kennisbanken en in de vorm van vakevents als congressen, conferenties, masterclasses en jaarmarkten.

Talentsoft ontwikkelt software voor recruitment, performance, loopbaanontwikkeling, training, compensatiemanagement en Learning. Onze 100% Cloud oplossing helpt u in het managen van de carrières van uw medewerkers en maakt van de investeringen in uw medewerkers een investering in de toekomst van uw organisatie. Talentsoft werkt met organisatie van elk formaat, van kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB) tot multinationals in zowel de publieke als de private sector. Enkele klanten van Talentsoft zijn: KLM, Shoeby, Sandd en NCOI.

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al 80 jaar verrast Berenschot opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. Dit door innovatie te koppelen aan ondernemerschap. Sinds 1962 heeft Berenschot een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel. Berenschot is één van de oprichters van Universiteit Twente.