Over het onderzoek

Het HR-Trendonderzoek is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud van de HR-functie en de beloning en waardering van de HR-professional. Doel van het HR-Trendonderzoek is het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van HR-beleid en -uitvoering, arbeidscommunicatie en hoe HR omgaat met nieuwe en bestaande wet- en regelgeving rond arbeid. Zo krijgt welke trends en thema’s dit en volgend jaar uw HR-agenda  bepalen. Handig, want hiermee kunt u uw HR-beleid sturen.

Wat zijn de belangrijkste HR-beleidsthema’s en HR-aandachtsgebieden
Een van de belangrijkste onderzoeksvragen van het jaarlijkse HR-Trendonderzoek is, wat zijn de HR-topics die dit en komend jaar uw HR-beleidsagenda gaan bepalen (figuur 1). Door deze thema’s jaarlijks uit te vragen, krijgt u inzicht welke beleidsthema’s actueel zijn en waar u de focus op moet leggen. Opvallend is dat de beleidsthema’s vaak niet overeenkomen met de dagelijkse werkzaamheden (figuur 2)

 

Figuur 1 Ranking HR beleidsthema’s

Figuur 2 HR-aandachtsgebieden

Arbeidsmarktcommunicatie
Een ander belangrijk aspect in het onderzoek is de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze spelen een prominente rol voor HR. Het is immers hun taak om ervoor te zorgen dat er voldoende en toegerust, menselijk kapitaal beschikbaar is om de bedrijfsdoelen te realiseren. Op dit moment is er sprake van een gespannen arbeidsmarkt. De resultaten van het onderzoek biedt antwoorden op vragen als bij welke functies en op welk functieniveau is er sprake van een tekort, en welke invloed spelen technologische ontwikkelingen? En welke invloed hebben instrumenten als employer branding en employee experience op het aantrekken en verloop van personeel.

Interne HR-zaken
Andere onderwerpen die we uitvragen zijn hoe HR omgaat met nieuwe wet- en regelgeving, welke maatregelen HR neemt op het gebied van diversiteit, hoe HR omgaat met de beoordelingscyclyus en de mate waarin HR gebruik maakt van HR-analytics. Zo kunt u vergelijken waar u met uw HR-afdeling staat ten opzichte van andere organisaties.

Beloning & Waardering
Het tweede deel van het onderzoek gaat over de HR-professional zelf. Is het salaris marktconform, hoe zijn de arbeidsmarktperspectieven, hoe lang werkt hij of zij al voor dezelfde organisatie en hoe zit het met de werktevredenheid.

Kortom, het onderzoek houdt de HR-professional een spiegel voor, niet alleen inhoudelijk, maar ook wat betreft de beloning en waardering van zijn of haar functie. De rapportages van het onderzoek ontvangt u gratis als u meedoet aan het onderzoek, zodat u van elkaar kunt leren.

Tripartite samenwerking
Het onderzoek is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt dor AFAS Software. Jaarlijks doen zo’n 1.000 respondenten mee aan het onderzoek.