Programma 28 juni 2018

14:30
Welke thema's gaan uw HR-agenda bepalen
Dagvoorzitter Hans van der Spek, Berenschot
Welke thema's, trends en ontwikkelingen bepalen de komende tijd uw HR-agenda? De eerste resultaten van het HR-Trendonderzoek wijzen uit dat veranderende wet- en regelgeving grote invloed heeft op uw agenda. Dit jaar staat de AVG ferm bovenaan, maar volgend jaar duikelt de aandacht voor privacy naar plaats 16. Kijken we naar de strategische thema's dan zien we dat employer branding hoog op de prioriteitenlijst staat van HR. Niet vreemd natuurlijk met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Andere thema's die uw aandacht hebben zijn de belonings- en functioneringscyclus en duurzame inzetbaarheid. Als we kijken naar de stijgers dan sringen employee experience en robotisering in het oog, thema's die snel opkomen. En ook die zijn weer in verband te brengen met de krappe arbeidsmarkt. Hans van der Spek biedt helderheid in het labyrint van HR-thema's en hoe HR hierop kan anticiperen.
15:00
Employee experience voor duurzame en gelukkige medewerkers
Dustin Robinson, Talentsoft
Organisaties die hun werknemers als klanten behandelen, hebben hun HR-afdeling drastisch hervormd. Zo hebben zij hebben hun focus verlegd van administratieve processen naar strategisch HR gecombineerd met goede ervaringen van de afdelingen verkoop en marketing. Hierdoor ontstaat er aandacht voor de medewerker en intern talent met als gevolg een meer werkplezier en een hogere productiviteit. In deze lezing neemt Dustin Robinson u mee op deze transformatiereis. Hij laat u aan de hand van theorie en praktijk zien hoe uw organisatie deze stappen kan maken zodat uw werknemers net zo blij en betrokken zijn bij uw organisatie als uw klanten.
16:00
Employer branding als wapen tegen een krappe arbeidsmarkt
Marcel van der Quast, WerkMerk
Uit het HR Trendonderzoek komt naar voren dat steeds meer organisaties employer branding aangeven als topprioriteit. Nu het moeilijker wordt om talenten aan te trekken in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt moet je er als organisatie voor zorgen dat jij niet op zoek moet naar nieuwe enthousiaste werknemers, maar dat enthousiaste en gemotiveerde werknemers bij jou willen werken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe doe je dat? Daarvoor is meer nodig dan een kekke website en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe maak je van jouw organisatie een topmerk en hoe zorg je ervoor dat de buitenwereld weet dat jij de uitverkoren werkgever bent?
17:00
Smartworking en de gevolgen voor werk
Ton Wilthagen, Tilburg University
Uit een studie van de OESO blijkt Nederland te behoren tot de acht meest robotbestendige landen van de geïndustrialiseerde wereld. Door robotisering verliezen in Nederland 11,4 procent van de werknemers hun baan. Dat lijkt voor Nederland mee te vallen, maar het gaat om bijna 1 miljoen banen - het dubbele aantal van de kredietcrisis. Toch brengt technologische innovatie de samenleving ook heel veel goeds, bijvoorbeeld in de zorg of bij zwaar en eentonig werk. Hier ligt een enorm vraagstuk met name voor HR. Welke maatregelen zijn er nodig om dit banenverlies het hoofd te bieden en welke instrumentarium heeft HR ter beschikking?
18:00
Aperitief met aansluitend netwerkdiner