Terugblik op
HR trendcongres
Editie 2018

Logo Berenschot
Logo Afas
Logo Talentsoft
Logo Compagnon

Leerzaam en inspirerend

Het HR Trendcongres was weer een groot succes (zie foto’s). Het thema dat enorm wringt en organisaties continue in haar greep heeft is de krapte op de arbeidsmarkt. Dat was dan ook het centrale thema van het 0HR Trendcongres. Na de inleiding van Hans van der Spek over trends die de agenda van HR op korte en middellange termijn beïnvloeden, spitste de presentaties zich toe op het centrale thema van de middag, de krapte op de arbeidsmarkt. Marcel van der Quast hield een vurig betoog over het belang van employer branding, ook voor kleine organisaties. Dustin Robbinson benadrukte dat employee experience een belangrijk intsrument is om werknemers voor de organisatie te behouden, bijvoorbeeld door ze te betrekken bij de besluitvorming door management en direct leidinggevenden. Als laatste spreker gaf Ton Wilthagen – hoogleraar aan de Universiteit Tilburg – een bijzonder inspirerende presentatie over robotisering en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. De presentaties leverde voldoende gespreksstof op om tijdens het gezellige netwerkdiner verder van gedachten te wisselen. Bij het verlaten van de prachtige Villa Jongerius kregen alle deelnemers het onderzoeksrapport om alles nog eens rustig na te lezen. De powerpoints zijn via deze link te downloaden. Wil u op de hoogte blijven over de thema’s en de keynote speakers voor het Trendcongres in 2019, laat dan uw gegevens achter. Dan houden wij u op de hoogte. HR Trends is het grootste onderzoek naar de gang van zaken binnen HR in Nederland waarvan de resultaten worden gepresenteerd tijdens het HR-Trendcongres.